Reklamační řád

0
156

REKLAMAČNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Podmínky pro reklamace: Povinností zákazníka před nákupem zboží je přečíst reklamační řád a být seznámen z reklamačními podmínkami.
Reklamované zboží se odesílá prodejci výhradně na adresu provozovatele.
Adresu provozovny naleznete v našich obchodních podmínkách.
Pokud bude odesláno zboží na dobírku, naší společností budou zpětně zákazníkovi naúčtovány náklady za přepravu či dobírku.

Zahájení Reklamačního řízení začíná dnem kdy zákazník sdělí písemně prodejci problém se zakoupeným zbožím.

Samotná Reklamační lhůta je zahájena následujícím dnem po obdržení reklamovaného zboží.

Reklamační lhůta bude prodávajícím vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění.

Dnem vyřízení reklamace se rozumí den, kdy bylo reklamované zboží předáno k odeslání, nebo předáno zákazníkovi, nebo byl na reklamované zboží vystaven dobropis.

Nárok na uplatnění záruky Kupující má právo uplatnit záruku jen na zboží, které bylo zakoupeno u naší společnosti a vykazuje prokazatelné vady. Při uplatnění reklamace je kupující povinen prokázat nákup reklamovaného zboží příslušným dokladem (faktura, dodací list, daňový doklad). Uznání nebo zamítnutí reklamace si vyhrazuje výhradně prodávající. Zboží předané do reklamace musí splňovat následující požadavky pro reklamované zboží: musí být kompletní; vše co bylo k výrobku zakoupeno a reklamované zboží nesmí být mechanicky poškozené.

Nárok na uplatnění záruky se řídí občanským zákoníkem a zaniká v těchto případech: vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba porušením ochranných nebo záručních nálepek, pokud na zboží jsou při použití k jinému účelu, než je zboží určeno při poškození způsobeném neodborným zásahem, instalací, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží při užívání výrobku v rozporu s návodem k použití při poškození způsobeném vyšší mocí (např. živelnou událostí apod.) při poškození způsobeném poruchami energetický zdrojů (např. výkyvem napětí v el. síti apod.) při mechanickém poškození při zjištění přítomnosti kapaliny ve zboží při nevhodném umístění nebo skladování zboží.

ZPŮSOB VYŘÍZENÍ REKLAMACE, JAK A KDE REKLAMOVAT:

Reklamační zakázky zasílejte výhradně na adresu provozovatele obchodu
Naše adresa: Rudolf Jacik, U Zastávky 2608/20, Jablonec nad Nisou, 466 01.

Poslat pouze reklamované – poškozené – zboží, bez dalších položek, které jsou nepoškozeny, pokud nebylo domluveno jinak.

V případě uznání reklamace je zákazníkovi zboží vyměněno za nový kus nebo nahrazeno v záruční době. Pokud není zboží dlouhodobě skladem, je vystaven na reklamované zboží dobropis a zákazníkovi jsou vráceny peníze na bankovní účet.

Přiložte kopií faktury a případně dodací list a průvodku s důvodem reklamace.

 

Dne 20.05.2021 v Jablonci nad Nisou

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno